امروز چهارشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۹ ۰۵:۵۶

تماس با گروه تاسیساتی سلامتی

گروه تاسیساتی سلامتی

گروه تاسیسات سلامتی salamati trading

Iran

خراسان رضوی - مشهد

شعبه مرکزی گروه تاسیسات سلامتی:مشهد - بلوار قرنی - نبش قرنی ۳۵ - پلاک ۱۳۱۱

  • ۰۵۱۳۷۲۴۵۵۲۱
  • ۰۵۱۳۷۲۴۵۵۰۰

۰۵۱۳۷۲۴۵۵۰۰

۰۹۱۵۲۱۴۷۰۷۶

www.gts.ir